slidethesapphire1

Những điều cần biết về pháp lý dự án Sapphire Residence Hạ Long


1. Hình thức sở hữu ca căn hộ Sapphire Residence Hạ Long?
Theo quy đnh tại QĐ số 459/-UBND do UBND tỉnh QN ban hành ngày 16/02/2017 v việc giao đất cho Doji đ thực hiện d án thì "Người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng n đnh, lâu dài".

Đối với người nước ngoài được quyền sở hữu nhà tại Việt Nam sẽ tuân theo quy đnh ca Luật nhà ở, cụ thể:
+) Cá nhân nước ngoài được sở hữu ti đa 50 năm nh t ngày cp Giấy chng nhn;
+) Tổ chức nước ngoài: Được sở hữu  ti đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chng nhận đầu tư cp cho t chức đó, bao gm cả thời gian được gia hạn thêm; thời hạn sở hữu nhà được nh t ngày tổ chức được cp Giấy chng nhận
+) Căn h Shophouse là đất thương mại nên thời gian sở hữu là 50 năm.
 


2. Sau bàn giao d kiến bao lâu sổ hồng
Trong vòng 50 ngày k t ngày bàn giao nhà cho Khách hàng hoặc k t thời điểm Khách hàng hoàn
thành nghĩa v tài chính theo quy đnh ca hợp đồng, Khách hàng phối hợp cùng CĐT cung cp h ca
KH theo quy đnh ca Cơ quan nhà nước đ làm th tc đ ngh Cơ quan nhà nước thẩm quyền cp giấy chng nhận cho Căn h ca KH. Thời hạn cp Giấy chng nhận thực tế ph thuộc vào quan nhà nước và thời gian khách hàng nộp đầy đ h cn thiết. CĐT ln cố gng đ Cư dân th được cp Giấy chng nhận trong thời gian sm nhất thể. 


3. Hinh thức sở hữu ca phần sân vườn là gì
Phần diện ch Sân vườn được sử dụng như mt phần diện ch b sung ca căn hộ. Khách hàng sẽ ký Phlc ca MB cho việc sử dụng phần diện ch SV. Phần Diện ch sân vườn không được cp GCN quyền sở hu. Tuy nhiên Khách hàng vẫn phải đóng phí quản lý hàng tháng cho đơn v QL tòa nhà.

4. Người nước ngoài, Việt Kiều được mua căn h tại d án không? Nếu thì được sở hữu bao nhiều năm?
Người nước ngoài được mua nhà tại d án và sở hữu trong thời gian 50 năm  


5. Có th gp sổ 2 căn thành 1 căn được không?
Nhà chung được xây dng theo quy hoch và thiết kế được phê duyt, do đó v mặt pháp lý mi căn hsẽ được cp 1 Giấy chng nhận


6. Khách hàng được chuyển nhượng lại căn h cho người khác không? Nếu chuyển nhượng thì phí bao nhiu? Thtc như thế nào?
Điều kiện đ Khách hàng được chuyển nhượng MB nhà :
- KH chưa nộp h đ ngh quan nhà nước thẩm quyền cp giấy chng nhận
- Khách hàng không thế chấp Hợp Đồng tại t chức n dụng (tr trường hợp được NH nhận thế chấp đồng ý cho chuyển nhượng), không thuộc diện b hạn chế chuyển nhượng theo quyết đnh ca quan nhà nước có thẩm quyn;
- KH hoàn thành các nghĩa v thanh toán đến hạn cho Bên bán theo quy đnh ca MB;
- Bên nhận chuyển nhượng đ điều kiện được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam. Th tc:
- KH thực hiện th tc chuyển nhượng MB tại văn phòng công chng;
- Tiến hành kê khai và nộp thuế thu nhập nhân hoặc xuất a đơn GTGT (đối với t chức);
- Sau đó, Các bên sẽ nộp b h chuyển nhượng cho CĐT đ thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng. Theo quy đnh ca pháp lut, CĐT không thu phí t việc xác nhận chuyển nhượng nêu trên.Tuy nhiên, KH phải thanh toán các khoản phí, l phí với công chng, quan thuế theo quy đnh ca pháp luật liên quan


Dự án Best Western Premier✅Sapphire Hạ Long✅tổ hợp 2 tòa condotel và chung cư đẳng cấp, sổ đỏ lâu dài với vị trí độc tôn đắc địa tại bến Đoan, Hạ Long, Quảng Ninh